Projektový záměr je zacílen na připomenutí činů významných osobností naší vlasti, významných událostí či jejich výročí. Projekty budou mít ve svém obsahu alespoň částečně vzdělávací či výchovnou složku.

Prvním projektem titulu KOŘENŮ VLASTI je

POCTA KRÁLOVNĚ ELIŠCE PŘEMYSLOVNĚ & POSLEDNÍM PŘEMYSLOVCŮM

Projekt byl sepsán k výročí úmrtí Elišky Přemyslovny na Vyšehradě. Zde v Bazilice Královské kolegiální kapituly sv. Apoštolů Petra a Pavla byly bezpochyby zaznamenány poslední aktivity České královny Elišky; zemřela v domě Jana Volka, který na Vyšehradě působil a Elišce poskytl v obtížných posledních chvílích jejího života ochranný azyl. Prvním velkým činem tohoto projektu je slavnostní koncert v den výročí úmrtí Elišky. | Vyšehrad – místo úmrtí Elišky Přemyslovny, královny české a polské Druhým významným místopisným bodem realizace projektu je městská část Zbraslav – kde v bývalém klášteře je evidováno pohřebiště posledních Přemyslovců | Třetím významným místem realizace projektu je bývalý klášter sv. Anežky České, jehož historie je spjata s působením Přemyslovců.PROJEKT OBDRŽEL ZÁŠTITU MINISTRA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY,
pana
Mgr. Daniela HERMANA

PROJEKT OBDRŽEL ZÁŠTITU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, prostřednictvím 1. náměstkyně primátorky hlavního města Prahy, paní
Prof. Ing. Evy KISLINGEROVÉ, CSc.