nadcházející události
uplynulé události

20.1.2017 18:00 Slavnostní mše svatá


725 let od narození
České a Polské královny
Elišky Přemyslovny
matky Otce vlasti Karla IV


MODLITBA:
Všemohoucí Bože, dej ať podle příkladu Elišky Přemyslovny máme odvahu hájit pravé hodnoty života. Na její přímluvu uděl dar moudrosti všem, kdo usilují o skutečné dobro církve a celé společnosti, a také uděl ducha lásky a pokoje našim rodinám i všem, kdo vychovávají příští generace našeho národa. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Amen


<div class="container">