NOSITEL PROJEKTU POCTA ELIŠCE PŘEMYSLOVNĚ & POSLEDNÍM PŘEMYSLOVCŮM: Nadační fond Mikuláše Daczického z Heslova
SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKT: Spolek Rodro z.s., garant genealogických informací použitých v projektu
AUTORKA PROJEKTU: Zdenka Zemanová

Záštity projektu:
PROJEKT OBDRŽEL ZÁŠTITU MINISTRA KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY, pana Mgr. Daniela HERMANA
PROJEKT OBDRŽEL ZÁŠTITU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, prostřednictvím 1. náměstkyně primátorky hlavního města Prahy, paní Prof. Ing. Evy KISLINGEROVÉ, CSc.
VÝTVARNÉ SOUTĚŽI “ŽIVOT ELIŠKY PŘEMYSLOVNY” UDĚLILA PARTNERSTVÍ NÁRODNÍ GALERIE v PRAZE.

Financování projektu:
PROJEKT FINANČNĚ PODPOŘILO MINISTERSTVO KULTURY ČESKÉ REPUBLIKY
PROJEKT FINANČNĚ PODPOŘILO HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
GENERÁLNÍM PARTNEREM PROJEKTU JE SPOLEČNOST ČESKÉ TEPLO, s.r.o.

Nadační fond Mikuláše Daczického z Hesova | IČO 24709034
Zapsaný v nadačním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 796
SÍDLO: Pavla Švandy ze Semčic 1066/11, Praha 5, 150 00
Č.ú.: 2101062023/2010
PŘEDSEDKYNĚ SPRÁVNÍ RADY: Markéta DACZICKÁ
ZÁKLADNÍ CÍLE NADAČNÍHO FONDU: získávávní a restaurování historických památek, re-edice a faximilie děl Mikuláše Daczického z Heslova, provozování kulturních a sociálních zařízení a pořádání kulturních a vzdělávacích akcí zejména na podporu mládeže a vzdělání.

Spolek Rodro z.s. | IČ: 05193907
SÍDLO: JIHOVÝCHODNÍ II 745/7, Záběhlice, 141 00 Praha 4
Zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 66134 /MSPH
PŘEDSEDA SPOLKU: Michal DŮJKA; jménem spolku jedná jeho správní rada a jím zmocněný předseda spolku.
Č.ú.: 1152974730297/0100
ZÁKLADNÍ CÍLE SPOLKU: Podpora kulturního a duchovního dědictví spjatého s historicko-religiozním místem; organizace kulturních a vzdělávacích akcí.